ไพ่ยิปซี ไพ่ไมเนอร์อาร์คาน่า

ไพ่ยิปซีชุดรอง เรียกว่า ไมเนอร์อาร์คาน่า (Minor Arcana)

ไพ่ยิปซี หรือที่ฝรั่งเรียกว่า ไพ่ทาโรต์ เป็นไพ่ที่ใช้พยากรของพวกเผ่ายิปซีมักจะใช้ทำนาย ทั้งสำหรับมี ทั้งหมด 56 ใบ

ไพ่ชุดรองไมเนอร์อาร์คาน่าจะต่างกับไพ่ชุดหลัก เมเจอร์อาร์คาน่า จะออกแนวเป็นไพ่ชุดหลัก ความหมายจะตรงไปตรงมา มักกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีความชัดเจนตรงๆ เหมือนถูกลิขิตไว้แล้วตามความซับซ้อนของเวรกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของชีวิต แต่ไพ่ชุดรอง จะกล่าวถึง ตัวเป็น บุคคล เป็น การกระทำ รายละเอียด ความคิด อารมณ์ การพยากรเกิดขึ้น ทำให้บางกรณีเราสามารถหลีกเลี่ยงแก้ไข ป้องกัน ในสิ่งที่เราไม่ต้องการ หรือไม่ดีที่เกิดขึ้นได้

โดยจะแบ่งออกเป็น 4 เซท ได้แก่

 1. ไพ่ชุดเหรียญ ที่เป็นไพ่ที่มีธาตุเป็นธาตุดิน เหรียญ หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้ภายนอก วัตถุ เงิน มีทั้งหมด 14 ใบ
 2. ไพ่ชุดถ้วย ที่เป็นไพ่ที่มีธาตุเป็นธาตุน้ำ ถ้วย หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความรัก มีทั้งหมด 14 ใบ
 3. ไพ่ชุดดาบ ที่เป็นไพ่ที่มีธาตุเป็นธาตุลง ดาบ หมายถึง ความคิด ตรรกะ ความรู้ การสื่อสาร มีทั้งหมด 14 ใบ
 4. ไพ่ชุดไม้ ที่เป็นไพ่ที่มีธาตุเป็นธาตุไฟ ไม้ หมายถึง ความต้องการ ความปรารถนา การงาน มีทั้งหมด 14 ใบ

ไพ่ชุดเหรียญ

 • Ace of Pentacles (1 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Two of Pentacles (2 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Three of Pentacles (3 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Four of Pentacles (4 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Five of Pentacles (5 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Six of Pentacles (6 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Seven of Pentacles (7 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Eight of Pentacles (8 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Nine of Pentacles (9 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Ten of Pentacles (10 เหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Page of Pentacles (เด็กเหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Knight of Pentacles (อัศวินเหรียญ)

  อ่านความหมายไพ่

ไพ่ชุดถ้วย

 • Ace of Cups (1 ถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • Two of Cups (2 ถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • Three of Cups (3 ถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • Four of Cups (4 ถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • Nine of Cups (9 ถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • Ten of Cups (10 ถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • Page of Cups (เด็กถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • Knight of Cups (อัศวินถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • Queen of Cups (ราชินีถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

 • King of Cups (ราชาถ้วย)

  อ่านความหมายไพ่

ไพ่ชุดดาบ

 • Five of Swords (5 ดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Six of Swords (6 ดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Seven of Swords (7 ดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Eight of Swords (8 ดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Nine of Swords (9 ดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Ten of Swords (10 ดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Page of Swords (เด็กดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Knight of Swords (อัศวินดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • Queen of Swords (ราชินีดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

 • King of Swords (ราชาดาบ)

  อ่านความหมายไพ่

ไพ่ชุดไม้

 • Ace of Wands (1 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Two of Wands (2 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Three of Wands (3 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Four of Wands (4 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Five of Wands (5 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Six of Wands (6 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Seven of Wands (7 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Eight of Wands (8 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Nine of Wands (9 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Ten of Wands (10 ไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Page of Wands (เด็กไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Knight of Wands (อัศวินไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • Queen of Wands (ราชินีไม้)

  อ่านความหมายไพ่

 • King of Wands (ราชาไม้)

  อ่านความหมายไพ่