ไพ่ The Empress

31 ต.ค. 2021
1828

ไพ่ The Empress

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The Empress : เป็นเทพีแห่งความรัก เมตตาเหมือนดั่งมารดาแห่งผืนดิน เป็นหญิงที่มีความรักที่ลึกซึ้ง ความรักที่มาจากก้นบึ้งแห่งหัวใจ การแต่งงานการมีครรภ์การให้กำเนิดบุตร หมายถึงภรรยา มารดา หรือผู้หญิงที่มีบริวาร มีบารมี เป็นผู้ที่มีความรักในธรรมชาติ และสถานะความเป็นอยู่นั้นดี มีความอุดมสมบูรณ์ หากเป็นชายจับได้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ งานที่เกี่ยวกับ อาหารการกิน หรือของใช้ที่จำเป็น งานที่เกี่ยวกับการดูแล เอาใจใส่ พยาบาล หรือ เกี่ยวกับการค้าขายที่เป็นเรื่องสวยงาม เพชร ทอง ดวงเป็นคุณหญิงคุณนาย เป็นไพ่ที่เป็นโชคดีของผู้หญิง