ไพ่ The Emperor

31 ต.ค. 2021
1559

ไพ่ The Emperor

ความหมายหลักของไพ่ The Emperor  :  เป็นนักปกครองผู้นำ ลักษณะเป็นเจ้าคนนายคน เป็นเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือเป็นในระดับประธานบริษัท เป็นคนที่ดูเข้มแข็งมั่นคง โดดเด่น เป็นผู้ที่มีกำลังใจ มีความรับผิดชอบในทุกสถานการณ์ ทำงานในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใหญ่โต อีกในหนึ่งเป็นคนต่างชาติ ต่างประเทศ