ไพ่ Temperance

ไพ่ Temperance

ความหมายหลักของไพ่ Temperance

เป็นสัญลักษณ์ของการโยกย้าย เปลี่ยนแปลง อดทน ควบคุมตนเอง และแสดงถึงมิตรภาพ การปรองดอง

  • การงาน หมายถึง มีโอกาสย้ายงาน หรือออกจากงานค่อนข้างสูง หากเปิดได้ในขณะทำนายภาวะปัจจุบัน มีการเดินทางไปพบปะผู้คน เพื่อเจรจาตกลงทางธุรกิจ
  • การเงิน หมายถึง มีการหมุนเงินเยอะมากในช่วงนี้
  • ความรัก หากกำลังมีปัญหากับคนรักอาจต้องการเลิกรา ที่เลิกก็จะกลับมารักกัน คนโสด เพื่อนแนะนำใครบางคนมาให้
  • สุขภาพ การทำงานโดยไม่หยุดพัก ทำให้ร่างกายอ่อนแอ
  • ไพ่กลับหัว ระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดไว้ด้วย ความรัก การเรียกร้องมากๆจะทำให้คนรักยิ่งหนีเตลิดไป