ไพ่ Strength

ไพ่ Strength

ความหมายหลักของไพ่ Strength

ภาพบนไพ่ซึ่งเป็นรูปผู้หญิงกดปากสิงโต แสดงให้เห็นถึงการควบคุมจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่เข้ามา

  • การงาน คุณอาจจะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในความเพียร หรืองานเกี่ยวกับการดูแลความงามก็ได้
  • การเงิน เงินที่คาดหวังไว้จะได้มา ความยุ่งยากทางการเงินจะได้รับการแก้ไข
  • ความรัก หมายถึงหากคุณเพิ่งพบใครบางคน เวลาจะเป็นตัวช่วยให้ความรักของคุณมั่นคงขึ้น ในรายที่ไม่มีแฟน คุณยังไม่พร้อมที่จะรักใครเนื่องจากยังอาวรณ์กับความหลัง
  • สุขภาพ แข็งแรงมาก หรือฟื้นตัวจากการไม่สบาย
  • ไพ่กลับหัว หมายถึง ความผิดหวังจากงาน อาจจะตกงาน ช่วงเวลานี้ คิดทำการอะไรอย่าใช้กลโกงนะ อาจจะมีผู้หญิงคนหนึ่งคิดมุ่งร้ายต่อเจ้าชะตา หรือสุขภาพอ่อนแอลง