ไพ่ The High Priestess

31 ต.ค. 2021
1661

ไพ่ The High Priestess

ความหมายหลักๆ ของไพ่ The High Priestess : มีความสนใจทางด้านปรัชญา ศาสนา มักใช้อารมณ์และจิตใต้สำนึกมากกว่าเหตุผล มักเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เป็นคนที่มีเมตตาอ่อนโยนรักสวยรักงาม แต่เรื่องความรักมักมีช่องว่าง เป็นคนที่มีความรู้สามารถ เป็นคนที่มีเสน่ห์ อาชีพที่เหมาะสม ช่างเสริมสวย งานด้านบริการ ประชาสัมพันธ์ พนักงานบริษัท งานที่เกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์ก็ได้